Ha arribat la darrera sessió. Després de les interessants sessions de debat, les sessions d’aquests darrer trimestre s’han vist pràcticament ocupades per diferents tasques en relació a la presentació que vam fer, a la realització i anàlisi de l’enquesta … També al projecte de realització dels contenidors de recollida selectiva, que vindrà just si en podem tenir el prototip. Avui, doncs, hem dedicat part de la sessió a fer balanç del curs i també, al final, a fer al menys una mica de reivindicació i crear el nostre contenidor de paper i cartró. Un curs llarg, però un projecte que se’ns ha fet curt i que acabem amb la sensació de quedar-nos a les portes de moltes coses. Hem deixat la nostra aula buida, però … podrem seguir l’any que ve?