Aquests dies hem pogut explicar les nostres experiències a la resta de l’institut, als professors i als nostres companys. Hem realitzat una presentació per a transmetre les nostres preocupacions pel que fa al nostre comportament en comunitat, utilitzant l’exemple del nostre pati. Hem demanat a direcció que no es recollís la brossa del pati durant tres setmanes, per a poder visualitzar els efectes dels comportaments poc conscients: llençar un paper al terra sembla poca cosa, però en pocs dies, l’efecte és molt visual. Vam realitzar l’acció d’acumular aquesta brossa al mig del pati per a que els companys siguessin conscients d’això. Finalment hem separat correctament aquesta brossa i avui encara es troba al seu lloc, això sí, en bosses. Hem evitat que aquesta pila de brossa vagi a l’abocador i es reciclarà correctament. Però realment no és feina nostra, sinó de tots. Amb la presentació esperem que s’hagi pogut estendre aquesta consciència que no només afecta el pati i la convivència a l’institut, sinó que és extrapolable al món que vivim. Acaba la nostra presentació amb un “canviem el món”. perquè si no canviem les nostres pautes de comportament i de respecte al medi, acabarem per destruir-lo.
Ens hem sentit bé fent aquesta presentació. He volgut fer una presentació divertida, amb interaccions constants d’una projecció de vídeo i nosaltres en directe. Ha estat per atreure els nostres companys, a que fos més efectiu el missatge que els volem transmetre. Esperem haver avançat una mica més. Però som conscients que encara ens falta mota feina per fer. Aquí i arreu.