ELS CRITERIS

Que un treballador més eficient rebi una compensació econòmica deu ser just, i fins i tot bo. Però quins seran aquests criteris de valoració? Quins patrons marcaran als millors mestres? Caldria imaginar que aquest incentiu és per millorar el rendiment professional, i això és lícit. Potser cal fer això perquè aquest sector ha perdut prestigi?

El professorat que demostri més implicació en el seu lloc de treball cobrarà més. Per fer-ho, els docents poden demanar des d’aquest dilluns i fins al proper 1 de març una avaluació, sempre de forma voluntària, al departament d’Ensenyament. “Li servirà per poder obtenir crèdits de cara a la promoció docent per estadis i que comporta també una millora retributiva”, especifica la conselleria de Meritxell Ruiz en un comunicat.

L’avaluació tindrà dues modalitats: l’exercici de l’activitat docent i la d’aplicació dels resultats d’avaluació del centre. En la primera Ensenyament valorarà les capacitats pedagògiques del docent, el seu domini de les tècniques de treball i la seva participació en el centre. Entre els mèrits que tindrà en compte la comissió encarregada d’analitzar la trajectòria de cada professor hi ha la seva implicació en la millora dels resultats del centre, el seu desenvolupament en les seves funcions de responsabilitat, si duu a terme formació contínua per estar al dia de les noves tendències educatives, o la participació en activitats complementàries a la seva feina, com ara les colònies o la creació de materials educatius digitals.

La segona modalitat només la podran sol·licitar els professors que treballin en centres amb un nivell d’eficiència de 3 o 4 d’acord amb la valoració anual de la Inspecció d’Educació, que qualifica cada centre amb una nota d’un a quatre. Aquesta puntuació es fa en funció del grau d’assoliment dels objectius i l’evolució en la millora dels resultats de l’escola.

Ensenyament determinarà quantes avaluacions d’aquest tipus realitzarà cada curs en funció de les sol·licituds que rebi.
Però no cal també cercar altres incentius més dirigits a l’educació per millorar l’ensenyament i, alhora, el prestigi dels nostres ensenyants? Sempre hi ha miralls a altres països, un exemple és Finlàndia: Finlàndia, un país per a mestres.