La sessió d’avui ha sigut remoguda, com ja acostumen a ser les darreres trobades. Tots estem molt actius, i haurem de reflexionar de nou sobre el saber escoltar-nos i donar-nos temps per a l’expressió i reflexió. Aquesta excitació també ens aporta molta activitat i propostes. Actualment estem preparant una presentació important per a nosaltres: per explicar el nostre projecte als professors i la resta d’alumnes del centre.
Aquest debat ens continua aportant ganes de fer accions que siguin eficaces i generin més debat i reaccions. Avui hem tingut l’oportunitat de visitar el pati. Essent dilluns, semblava que seria difícil obtenir imatges de la brossa del pati, però ha sigut tan senzill … massa! Això ja ha comportat una preocupació al grup: “anem a netejar el pati”. Parlant sobre això, hem decidit que si portem a terme aquesta acció, que sigui de manera que generi un efecte, que no sigui només “un servei puntual”. També hem vist que cal facilitar més als companys el bon reciclatge. Els contenidors de l’institut no estan retolats correctament, i hem pensat que no són operatius: hem engegat una tasca interessant: dissenyar els nostres propis contenidors de recollida selectiva.

Les iniciatives

Tenim molta feina, i moltes ganes de veure els fruits de tot això.

  • Dissenyar uns contenidors pràctics i efectius per instal·lar al pati de l’institut. HEm parlat d’implicar el departament de tecnologia per a poder-lo fabricar correctament
  • Demanar a direcció que no es reculli la brossa del pati en les pròximes setmanes
  • Recollir la brossa del pati i acumular-la en un punt visible del pati, protegida per uns conus
  • Buidar contenidors del pati i pesar el seu contingut, i diferenciar les diferents fraccions, la separada correctament i els impropis
  • Retolar un cartell en la pila de brossa convidant a reciclar bé i a no tirar brossa en aquest punt ni a la resta del pati
  • Estudiar la presentació de la Taula de Participació