En aquest article intentem aclarir el contenidor a que cada residu ha d¡anar a parar per a poder realitzar el seu reciclatge correctament.

Residus_org

La matèria orgànica

 • SI– Al cubell de matèria orgànica hi van les restes de menjar i de la cuina: fruita i verdura, carn i peix, pa sec, paper de cuina i tovallons, el marro del cafè i restes d’infusions, i els petits volums de jardineria: branquillons, gespa, flors pansides (els volums grans han d’anar a la deixalleria)
 • NO– Sobretot NO hi barregeu excrements d’animals, productes alimentaris líquids, bolquers, compreses, restes d’escombrar i altres residus valoritzables.

Residus_vidre

Cubell del vidre

 • SI– Tots els tipus d’ampolles i envasos de vidre. Ull! Penseu en treure els taps abans de llençar!
 • NO– No hi poseu fluorescents ni bombetes ni tampoc envasos que hagin contingut productes tòxics. Tampoc la ceràmica ni la porcel·lana.

Residus_envasos

Cubell dels envasos

 • SI– Tots els envasos, bosses i embalatges ja siguin plàstics, brics o bé llaunes, i els posareu aixafats i sense bossa de plàstic. També el paper d’alumini.
 • NO– Aquest NO és un contenidor de plàstics, de manera que altres objectes que no siguin envasos no poden anar aquí. Malauradament la resta de plàstics no es recicla, de manera que millor no utilitzar-los! No hi llenceu envasos amb restes de productes tòxics ni plàstics, alumini i altres metalls que no provinguin d’envasos.

Residus_paper

Cubell del paper i del cartró

 • SI– Tots els productes de paper i cartró seran reciclats. Molts dels embalatges que consumim són de paper: capses de galetes i altres aliments, suports externs de iogurts … Tots van aquí!
 • NO– No hi llencem papers i cartrons bruts de pintura, fang, cola, menjar … Tampoc el paper encerat. Productes combinats amb plàstic (com sobre de carta amb finestreta) cap separar els elements i llençar només el paper. Els brics, al cubell d’envasos …

Residus_resta

Cubell del rebuig
D’entrada, eviteu-lo al màxim!

 • SI– Restes d’escombrar, pols de pissarra, papers i plàstics bruts de pintura etc., restes petites de plàstic, bolquers, compreses, palets de les orelles, excrements d’animals de companyia, les puntes de cigarret, la cendra …
 • NO– No hi llencem res que pugui ser reciclable! Ni cap residu tòxic, com piles o fluorescents.

Residus_deixa

La deixalleria
Aquí hi ha d’anar els residus considerats especials, els que tenen un tractament especial i els que són massa voluminosos.

 • SI– Restes de pintures, coles, olis i dissolvents; Tòners, cartutxos, fluorescents i bombetes; apatrells amb mercuri, com els termòmetres i baròmetres; piles, bateries, esprais, restes de productes de neteja; olis usats; envasos amb productes tòxics.
 • TAMBÉ residus reciclables, fustes i voluminosos, roba vella, restes de poda, plats plans trencats, ferralla electrònica (ordinadors vells, etc.)