ELS DUBTES

El bon reciclatge implica saber on va cadascun dels residus que generem. Aquí una petita guia sintètica que pot aclarir la separació i evitar confusions.

La recollida selectiva és el model de gestió dels residus més adequat perquè els residus són un recurs imprescindible per generar nous productes de manera més sostenible, ja que estalvien l’extracció i la manipulació de matèries primeres.

El nostre entorn no pot suportar indefinidament l’abocament dels residus al ritme de generació actual. Aquí us facilitem tota la informació per saber on s’han dipositar els residus que genereu a la vostra llar

Recicla, tots hi sortim guanyant!

Al contenidor de color beix (amb tapa marró) s'hi han de posar:
– restes de fruita i verdura
– restes de carn i peix
– restes de menjar cuinat i peix]
Al contenidor blau hi van:
– diaris i revistes
– papers diversos
– capses de cartró plegades
Al contenidor groc hi van:
– llaunes
– bosses i envasos de plàstic
– brics
– paper d’alumini
Al contenidor verd hi van:
– les ampolles de vidre
– els pots de vidre
Al contenidor de resta hi va:
– la pols d’escombrar
– les restes de ceràmica
– els bolquers
– els envasos molt petits que no tinguin el símbol del punt verd