RECICLATGE

Les experiències del porta a porta a Catalunya són molt positives. Girona vol impulsar aquests sistema de recollida a Campdorà i a Sant Daniel. S'ha escollit aquestes dues zones en tractar-se d'indrets amb molts habitatges unifamiliars i propers a Celrà.

L’Ajuntament de Girona preveu convocar, abans d’acabar l’any, els veïns del barri de Campdorà i els de la Vall de Sant Daniel amb l’objectiu d’impulsar la recollida d’escombraries “porta a porta”. L’objectiu és explicar als residents d’aquests dos espais de la ciutat la possibilitat que s’hi implanti aquest sistema de recollida de brossa. El regidor de Sostenibilitat, Carles Ribas, ha explicat que aposten per aquests dos indrets perquè es tracta de zones amb molts habitatges unifamiliars on és més assumible que sigui factible que en llocs amb grans blocs de pisos. Ribas ha explicat que la intenció és fer tantes reunions o Audiències Públiques i generar un “debat profund” per poder informar adequadament als residents de Campdorà i de la Vall de Sant Daniel. El representant municipal ha indicat que, en aquest tema, hi ha hagut molt bona sintonia i diàleg amb la CUP.

El regidor ha assegurat que més enllà del cost econòmic que pugui suposar aquesta actuació als dos punts de la ciutat per l’Ajuntament, la mesura suposarà un “valor afegit” a la societat. “El medi ambient ha de ser una prioritat per a la ciutat. Si no fem coses rellevants, ens equivocarem. No s’hi val fer propaganda fàcil. Calen passos seriosos”, ha assegurat.

La recollida porta a porta suposarà per als residents, un major triatge i separació de les escombaries i la retirada dels contenidors. A Campdorà per exemple, s’ha detectat que hi ha alguns veïns de Celrà que han optat per llançar la brossa en aquests contenidors per no haver de fer el porta a porta, una mesura que a Celrà hi ha instal·lada des de fa anys. Fins i tot el govern celranenc ho va admetre. Amb el porta a porta a Campdorà, aquesta situació ja no es reproduiria. Carles Ribas, però, vol evitar qualsevol polèmica i indica que a Celrà el porta a porta funciona bé. En aquest sentit, parla d’un concepte on cal un “esforç global” de tota l’àrea urbana. A Vilablareix, per exemple, també es fa el porta a porta.
En un futur, la mesura podria anar-se estenent per altres punts de la ciutat. Primer per aquelles zones on predominen les cases unifamililars. Per exemple, a Palau o en determinats punts de Montilivi.

Font: Diari de Girona, T. Carreras