CANVI DE XIP

De la mateixa manera que amb els mòbils, que ja ens hem acostumat a carregar en hores concretes o a la feina, amb els cotxes elèctrics caldrà fer un canvi de xip per entendre el canvi cultural i d’hàbits que pot suposar adaptar-se a aquesta nova tecnologia. La pressió de les grans companyies ha sigut un impediment per a que els prototips elèctrics arribessin al mercat. Avui sembla que els grans també s'hi apunten ...

¿Quin es el millor enfocament per parlar de cotxes elèctrics?

Per una banda considerarem el propi potencial cotxe elèctric, tenint en compte aspectes com l’autonomia, la recàrrega de les bateries i el cost.També serà necessari conèixer factors com per exemple que passarà quan milions de vehicles recarreguin el cotxe a la vegada. O com s’estructuraran els contractes entre els proveïdors d’electricitat i els usuaris de cotxes elèctrics.

D’altra banda veiem els cotxes elèctrics com alguna cosa mes que un producte, com un canvi cultural que provocarà nous hàbits en els consumidors, amb la aparició de nous serveis al voltant dels cotxes elèctrics (electrolineres, lloguer de bateries, emmagatzemament d’electricitat, …). A banda de l’aplicació de la tecnologia sobre els cotxes elèctrics principalment per fer-los més atractius… ¿Veurem un cotxe elèctric connectat a Internet?

El cotxe elèctric no acaba d’arrencar i es difícil veure cotxes elèctrics per els carrers, a Catalunya es calcula que hi ha uns 400 vehicles elèctrics, la majoria d’empreses i administracions públiques.

Aleshores, ¿Per què no arrenca el cotxe elèctric?

Una de les raons podria ser els dubtes sobre l’autonomia i la recàrrega, es a dir sobre el retard en la tecnologia, però una altra raó podria ser que el vehicle elèctric obliga a canviar d’hàbits després de tant de temps circulant amb els actuals cotxes de combustió.

Al marge de la tecnologia, cada vegada es veuen més iniciatives, tan a nivell cultural, com formatiu, al voltant dels cotxes elèctrics, des d’activitats per a la ciutadania per tal de familiaritzar-nos amb aquests vehicles, propostes de formació al voltant de la tecnologia dels cotxes elèctrics, o projectes d’investigació a les universitats, per exemple.

Però hem d’entendre que el cotxe elèctric és un projecte de futur, que s’està avançant, i que arribarà, però que de moment cal ser realista, i cal anar-se preparant de mica en mica. És a dir, no cal que busquem per els carrers els 20.000 cotxes elèctrics que deien que hi hauria circulant, ni ens imaginem encara desmuntant la bateria i fent cua en una electrolinera per que ens la canviïn.

GASOLINA I CONTAMINACIÓ

El CO2 és un de los gasos que es produeixen en la combustió de la gasolina, i un dels principals gasos que provoquen l'efecte hivernacle.

L’emissió de gas per un vehicle té relació amb el seu consum de combustible: els motors de gasolina emeten 2,3 Kg de CO2 per cada litre de gasolina cremada i els motors dièsel 2,6kg per litre de gasoll. Un cotxe en marxa emetrà una quantitat de CO2 proporcional per cvada quilòmetre que recorri. Normalment es mesura en grams per quilòmetre.
En el cas dels cotxes híbrids el CO2 per quilòmetre emès és sensiblement inferior perquè aquests vehicles poden circular amb el motor de gasolina apagat -i, per tant, sense emissió de CO2-, funcionant només amb el sistema elèctric.